logoEl-bil / lading

På Harebakken Senter kan en nå lade el-bilen med ulike løsninger på tre stasjoner.  Disse er plassert utendørs ved CirkleK-stasjonen mot E-18.

For nærmere info, se www.gronnkontakt.no!